Verschillende schades

Een woonverzekering bestaat uit twee verschillende verzekeringen, een inboedel- en opstalverzekering. Een inboedelverzekering dekt alle losse spullen in de woning, denk bijvoorbeeld aan meubels, kleding en elektrische apparaten. Een opstalverzekering dekt alles wat vastzit in of aan de woning, bijvoorbeeld muren, leidingen, sanitair, bijgebouwen en zonnepanelen. Ook dingen die je niet verwacht, zoals kozijnen, vastgelijmde tegelvloeren of laadpalen, worden vaak gedekt door de opstalverzekering.

Verschillende vormen van schade aan de woning

Je woning kan op verschillende manieren beschadigd raken. Verschillende vormen van schade brengen verschillende gevolgen met zich mee. Voor iedere vorm van schade zijn er voorwaarden opgesteld door verzekeraars.

Hieronder vind je een aantal vormen van schade aan een woning:

 • stormschade;
 • brandschade;
 • waterschade;
 • asbestschade;
 • grondverzakking;
 • (natuur)rampen;
 • vandalisme;
 • andere vormen van schade.

Stormschade

Stormschade is schade die wordt veroorzaakt door harde wind. Harde wind kan voor flink wat schade zorgen aan je woning, bijvoorbeeld door rondvliegende dakpannen of omgewaaide bomen.

Stormschade verzekeren

Met een opstalverzekering verzeker je een woning tegen stormschade. De meeste verzekeraars spreken van stormschade vanaf windkracht 7 (vastgesteld door het KNMI). Was er geen sprake van windkracht 7, maar heeft je huis wel schade? Dan kan het zijn dat deze schade niet wordt vergoed. Er geldt bijna altijd een eigen risico bij stormschade en dit ligt vaak hoger dan bij andere vormen van schade.

Hoe verklein ik de kans op stormschade?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de kans op stormschade te verkleinen. Tevens ben je dan ook beter verzekerd als er toch stormschade aan je huis ontstaat. Dit kun je doen om de kans op stormschade te verkleinen:

 • Houd deuren en ramen gesloten.
 • Kijk of alles rondom de woning vast zit of goed is opgeborgen.
 • Zorg ervoor dat dakgoten en regenpijpen schoon zijn.
 • Snoei eventuele bomen in de tuin (verwijder loshangende takken).

Brandschade

Je woning kan beschadigd raken door brand, roet of rook, maar ook door het blussen ervan. Brand in je woning of in omliggende gebouwen, kan voor enorm veel schade zorgen. Ook het blussen van bijvoorbeeld het huis van de buren, kan voor schade zorgen aan je woning.

Brandschade verzekeren

Schade door brand of het blussen ervan wordt gedekt door de opstalverzekering. Ook als er brand in de omgeving is en je woning daar schade van oploopt. Hieronder valt ook schade door schroeien, broeien, smelten, zengen en verkolen.

Hoe verklein je de kans op brandschade?

De meest voorkomende oorzaak van woningbranden zijn elektrische apparaten. Elektrische apparaten zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de woningbranden. Andere veel voorkomende oorzaken zijn CV-ketels, meterkasten en een gasfornuis.

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de kans op brandschade te verkleinen:

 • Houd elektrische apparaten schoon en laat ze niet aan als je niet thuis bent.
 • Gebruik alleen originele opladers en laat deze niet in het stopcontact hangen.
 • Koppel niet meerdere verlengsnoeren aan elkaar.
 • Zorg voor goede ventilatie van de CV-ketel en laat deze onderhouden door een erkende installateur.
 • Blijf altijd in de buurt als het gasfornuis aan staat en leg geen brandbare spullen in de buurt.
 • Blaas alle kaarsen uit en zet de openhaard uit als je weggaat.
 • Plaats voldoende rookmelders, blusdekens en blussers in je woning.

Waterschade

Waterschade kan ontstaan door storm, regen, lekkende leidingen, kapotte kitvoegen in de douche een kapot aquarium of een waterbed. Er zijn dus veel manieren waarop je woning waterschade kan oplopen. Flinke waterschade kan leiden tot een enorme ravage, gelukkig kun je een woning daarvoor verzekeren.

Waterschade verzekeren

Waterschade aan de woning wordt verzekerd door de opstalverzekering. Met name onvoorziene schade, zoals een lekkende waterleiding of kapotte wasmachine, wordt over het algemeen verzekerd. Schade door slecht onderhoud, zoals een verouderde of kapotte kitvoeg zijn voorziene omstandigheden. Dit wordt over het algemeen niet gedekt door de opstalverzekering.

Hoe verklein ik de kans op waterschade?

Waterschade is helaas niet altijd te voorkomen, maar er zijn wel een aantal zaken die je kunt doen om de kans te verkleinen:

 • Houd dakgoten en regenpijpen schoon om verstopping en overstroming te voorkomen.
 • Zorg voor goed onderhoud van de badkamer en de leidingen.
 • Gebruik geen chemische ontstoppers, deze kunnen een lekkage veroorzaken.

Asbestschade

Als je woning is gebouwd vóór 1994, dan kan het zijn dat er gebruik is gemaakt van asbest. Meestal wordt dit pas een probleem bij brand- of stormschade, doordat er dan asbestdeeltjes vrijkomen.

Asbestschade verzekeren

Het preventief laten verwijderen van asbest uit een woning, wordt nooit gedekt. Schade van vrijkomende asbest na brand- of stormschade, wordt ook niet door iedere verzekeraar gedekt. Als er bij het bouwen van uw woning asbest is gebruikt, dan is het belangrijk om bij het kiezen van de opstalverzekering op te letten of de verzekeraar dit dekt. Als je dit niet meeverzekerd, kunnen de kosten tot in de tienduizenden euro’s oplopen.

Hoe verklein ik de kans op asbestschade?

Schade door asbest is helaas moeilijk te voorkomen. De enige oplossing is door het preventief te laten verwijderen, maar daar zijn vaak hoge kosten aan verbonden. Het alternatief is dat je zorgt voor een verzekeraar die de beste dekking biedt bij asbestschade.

Grondverzakking

Schade door grondverzakking valt niet altijd direct op. Dit wordt vaak pas zichtbaar naarmate de fundering verder gaat zakken. De grond kan langzaam gaan verzakken, verschuiven of dalen, bijvoorbeeld als gevolg van droogte. Er kunnen dan scheuren in de muren ontstaan, ramen en deuren kunnen gaan klemmen (ook buiten het seizoen) en er kan een hoogteverschil ontstaan tussen het trottoir en de woning.

Grondverzakking verzekeren

Schade door grondverzakking en/of grondverschuiving wordt (vaak) niet vergoed. Ook niet als scheuren in de muren of instorten het gevolg hiervan zijn. Wat de reden voor de grondverzakking ook mag zijn, het wordt helaas (vaak) niet vergoed.

(Natuur)rampen

Onder (natuur)rampen vallen onder andere aardbevingen, overstromingen, atoomkernreacties, opstand en oorlog. De schade die hieruit ontstaat is vaak gigantisch.

Schade door (natuur)rampen verzekeren

Dit is vaak niet verzekerd met een inboedel- of opstalverzekering. De schade is vaak zo groot, dat verzekeraars dit niet aankunnen. Om deze reden heeft de overheid een regeling getroffen. In geval van dergelijke rampen kun je aanspraak maken op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts). Vaak krijg je dan een (gedeeltelijke) vergoeding voor de schade.

Vandalisme

Schade door vandalisme kan onder andere ontstaan door rellen en (een poging tot) inbraak. Er kan schade ontstaan aan de woning, bijgebouwen of tuin, als iemand zonder toestemming binnendringt. Ook schade door bijvoorbeeld graffiti op de muur komt geregeld voor. Vandalisme kan in allerlei vormen en maten voorkomen. Er zijn dan ook veel voorwaarden en uitzonderingen als het gaat om schade door vandalisme.

Schade door vandalisme verzekeren

Je bent verzekerd voor schade door (poging tot) inbraak. Alles wat vast zit aan de woning, bijgebouw of tuin en schade heeft opgelopen, wordt vergoed. Hier gelden wel uitzonderingen. Graffiti op de muren of een schutting die gesloopt wordt, wordt helaas niet gedekt. Schade door inbraak, wordt ook alleen maar gedekt als er braakschade te zien is aan de buitenkant van de afgesloten woning.

Andere vormen van schade

Er zijn dus talloze mogelijkheden, waardoor de woning beschadigd kan raken. De buurjongen kan per ongeluk een bal door de ruit schieten. Er kan een auto tegen de gevel tot stilstand komen of een kraan op een woning vallen. Of er kan schade ontstaan aan je woning, doordat omliggende gebouwen instorten. Veel vormen van schade, waarvoor allemaal verschillende regels en uitzonderingen gelden.

Welke schade wordt (bijna) nooit vergoed?

Alles wat niet vast zit aan je woning, wordt niet gedekt door de opstalverzekering. Alles wat los zit, zoals meubels en elektrische apparaten, vallen namelijk onder de inboedelverzekering. Ook schade veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of achterstallig onderhoud, wordt (bijna) nooit vergoed.

Hieronder een aantal voorbeelden van schade die (bijna) nooit worden vergoed:

 • Schade door opzet of roekeloosheid;
 • Schade door nalatigheid, slecht en achterstallig onderhoud;
 • Schade door illegale activiteiten (zoals hennep kweken);
 • Schade door een constructiefout;
 • Schade door vandalisme aan de buitenkant van de woning;
 • Schade die ontstaat terwijl je onder invloed bent van verdovende middelen;
 • Schade die ontstaat bij normaal gebruik, zoals een kras, deuk of vlek;
 • Schade door aardbevingen, overstroming, molest of een atoomkernreactie;
 • Schade door grondverzakking, grondverschuiving, scheurvorming en instorting;
 • Schade door planten, schimmels, virussen, bacteriën of ongedierte.

Woonverzekeringen bij één maatschappij

Wanneer je de inboedel- en opstalverzekering onderbrengt bij één verzekeraar, kan er nooit onenigheid ontstaan over wie welke schade moet vergoeden. Hiermee voorkom je ook dat je ergens dubbel voor verzekerd bent, of ergens helemaal niet voor verzekerd bent. Als je ervoor kiest om beide verzekeringen af te sluiten bij één maatschappij, dan is er vaak ook pakketkorting mogelijk.

Opstalverzekeringen vergelijken

Er zijn veel dingen waar je op moet letten bij het afsluiten van een opstalverzekering. Is er gebruik gemaakt van asbest bij het bouwen van de woning? Dan is het belangrijk dat je op zoek gaat naar een verzekering die eventuele schade hiervoor dekt. Maak je gebruik van een open haard? Dan kan het zijn dat je graag een goede verzekering wil voor brandschade. Kortom, de opstalverzekering die je kiest is afhankelijk van verschillende factoren. Op Woonverzekeringen.nl kun je de verschillende verzekeringen vergelijken, zodat je de verzekering kiest die het best bij je situatie past.