Bijzonderheden

Het regelen van een opstalverzekering voor je woonhuis, vraagt om wat uitzoekwerk. Je vergelijkt verschillende verzekeringen om te zien wat het beste bij jouw situatie past. Het wordt nog iets ingewikkelder als je een opstalverzekering zoekt voor bijvoorbeeld een appartement, schuur, woonboot of tiny house. Verzekeraars hebben namelijk verschillende uitzonderingen gemaakt voor bijzondere situaties. Het is dus belangrijk om goed uit te zoeken welke verzekering past bij jouw situatie en of het überhaupt mogelijk is om je te verzekeren. Om het iets makkelijker te maken, hebben wij het een en ander al voor je uitgezocht.

Bijzondere situaties opstalverzekering

Naast het verzekeren van je woonhuis, moet je natuurlijk ook denken aan het verzekeren van bijgebouwen. Daarnaast kiezen steeds meer mensen voor een tiny house. Ook voor het verhuren van je huis gelden er aparte regels. Bij bijzondere situaties kun je denken aan:

 • garagebox, schuur en bijgebouw;
 • appartement;
 • tiny house;
 • verhuren van een woning of kamer;
 • bedrijfspand en kleinzakelijk gebruik woning.

Garagebox, schuur of bijgebouw

Soms heb je meer opslagruimte nodig, een garagebox kan dan een goede oplossing zijn. Ook je garagebox wil je natuurlijk goed verzekeren tegen schade. Als de garagebox zich bevindt op het verzekerde adres, dan wordt deze automatisch meeverzekerd.

Garagebox op een ander adres

Als je een garagebox of een ander bijgebouw hebt op een andere locatie dan het verzekerde adres, vergelijk dan goed de verschillende verzekeringen. Je kunt niet bij iedere verzekeraar je bijgebouw op een andere locatie meeverzekeren. Soms worden er ook bepaalde eisen aan gesteld. Bij sommige verzekeraars moet de garagebox bijvoorbeeld binnen een bepaalde straal staan vanaf de woning om het mee te kunnen verzekeren. Ook worden onderstaande eisen vaak gesteld:

 • De garage wordt niet zakelijk gebruikt of zakelijk verhuurd.
 • De garage is niet groter dan 50m².
 • Loodsen, stallen en boothuizen vallen hier niet onder.

Schuur of bijgebouw

Alle bijgebouwen op het verzekerde adres zijn verzekerd, dus ook je schuur. Onder bijgebouwen vallen garages, schuren, carports en andere bijgebouwen die op het verzekerde adres staan. Hierbij geldt dat alleen jij daar toegang tot hebt. Ook als het bijgebouw los staat van de woning, is het verzekerd. Bij het afsluiten van een opstalverzekering, moet je deze bijgebouwen wel opgeven. Veel verzekeraars stellen ook nog aanvullende eisen aan het verzekeren van een bijgebouw. Denk hierbij aan een maximale vergoeding of een maximale grootte (beperkt aantal vierkante meters).

Appartement

Een opstalverzekering voor een appartement werkt net even iets anders dan voor een woonhuis. Als je een appartement koopt, dan is het belangrijk om te weten of er een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief is. Is er een Vereniging van Eigenaren actief, dan spreken we van een actieve VvE. Het kan ook zijn dat er wel een VvE is, maar dat deze niet actief is. We spreken dan van een slapende VvE.

Actieve VvE

Als er brand uitbreekt of waterschade ontstaat in een appartement, dan is er al snel schade aan meerdere appartementen. De VvE heeft de opstalverzekering daarom vaak geregeld voor het hele appartementencomplex. De opstalverzekering wordt dan betaald van de maandelijkse bijdrage die je betaalt voor het onderhoud aan het pand. Bij een actieve VvE hoef je zelf meestal geen opstalverzekering af te sluiten, dit is al voor je geregeld.

Slapende VvE

Niet elk appartementencomplex heeft een actieve VvE. Soms is er wel een Vve, maar wordt er niet vergaderd en ook niet gekeken naar het onderhoud van het complex. Dan spreken we van een slapende VvE. Daarnaast kan het ook zijn dat er helemaal geen VvE is. In beide gevallen moet je zelf een opstalverzekering afsluiten.

Appartement huren

Als je een appartement huurt, dan regelt de verhuurder de opstalverzekering. Bij schade aan het appartement neem je dus contact op met de verhuurder. Je moet wel zelf een inboedelverzekering afsluiten.

Appartement verhuren

Als je een gekocht appartement verhuurt, dan ben je als verhuurder verantwoordelijk voor de opstalverzekering. Soms wordt dit door de VvE geregeld. Het is dus belangrijk om dit van tevoren goed uit te zoeken.

Tiny house

Huizen worden steeds duurder en dat maakt het met name voor jonge mensen, steeds lastiger om een huis te kopen. Veel starters kiezen daarom voor een andere oplossing, zoals wonen in een tiny house. Ook dromen steeds meer mensen van een tiny house of kleiner wonen, in plaats van een groot en vrijstaand huis. Tiny houses worden steeds populairder en natuurlijk wil je je kleine huisje ook verzekeren tegen schade.

Tiny house voor permanente bewoning

Het is erg lastig om een hypotheek te krijgen voor een tiny house. De meeste mensen hebben dan ook geen hypotheek voor hun tiny house en hierdoor is een opstalverzekering niet verplicht. Toch is het wel aan te raden om ook je tiny house te verzekeren tegen schade. Een tiny house is best wel kwetsbaar voor schade, zoals brand, vandalisme, storm en inbraak. Daarnaast is het ook een relatief nieuw concept en zijn veel verzekeraars terughoudend. Je kunt je tiny house verzekering dan ook niet bij iedere verzekeraar afsluiten. Veel verzekeraars zien een tiny house als een recreatiewoning, welke niet bedoeld is voor permanente bewoning. Bij geen permanente bewoning, is er een grotere kans op inbraak. En door het hout, is je tiny house gevoeliger voor brand. Hierdoor liggen de premies voor een tiny house vaak hoger.

Tiny house als recreatiewoning

Als je je tiny house als recreatiewoning wilt verzekeren, houd er dan rekening mee dat hier haken en ogen aan zitten. Zo is er net als bij een woning geen vergoeding voor schade door opzet, aardbevingen, overstroming, slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud.

Schade door diefstal en vandalisme wordt alleen verzekerd als er braakschade te zien is aan de buitenkant van de woning. Schade door het verplaatsen van de recreatiewoning is niet verzekerd.

Waar kan ik mijn tiny house verzekeren?

Op dit moment zijn er weinig verzekeraars waar je je tiny house kunt verzekeren voor permanente bewoning. Er zijn maar twee verzekeraars bekend die deze mogelijkheid bieden. Zo kun je terecht bij OOM Verzekeringen en Aegon. Lees bij het afsluiten van je verzekering wel altijd even goed de polisvoorwaarden.

Verhuren van een woning of kamer

Aan het verhuren en verzekeren van een woning of een deel van de woning, worden eisen gesteld. De woning moet volledig als permanente woonruimte verhuurd worden. Of er moeten maximaal 4 kamers voor permanente woonruimte verhuurd worden. Er moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst zijn en de verhuurder moet zelf in de woning of kamer(s) wonen.

Verhuur aan toeristen

Als je de woning (deels) meerdere keren per jaar verhuurt aan toeristen, dan gelden er andere regels. Er moet een schriftelijke huurovereenkomst zijn. Ook moet de betaling en de huurovereenkomst rechtstreeks geregeld worden met de verhuurder of verzekerde. Dit moet via een boekingssite, zoals Airbnb bijvoorbeeld en mag maximaal 30 dagen tot 60 dagen per kalenderjaar, afhankelijk van de stad of het dorp waar je woont.

Wat is er verzekerd?

Als de woning (deels) verhuurt wordt, dan is diefstal verzekerd als er braakschade te zien is aan de buitenzijde van de woning. Bij onderverhuur is de woning niet verzekerd tegen schade. Ook als het verhuurde (deel van) de woning alleen zakelijk wordt gebruikt, ben je niet verzekerd.

Bedrijfspand en kleinzakelijk gebruik

Heb je een bedrijfspand of gebruik je een klein deel van een woning voor kleinzakelijk gebruik? Met een opstalverzekering verzeker je de woning op het adres wat op het polisblad staat. Dit wordt uitsluitend particulier gebruikt en niet zakelijk. Voor kleinzakelijk gebruik is er een uitzondering gemaakt.

Kleinzakelijk gebruik woning

Een woning, bijgebouw, garage of schuur kun je verzekeren voor kleinzakelijk gebruik. Hier zitten wel een aantal eisen aan:

 • Het wordt alleen klein zakelijk gebruikt door de verzekerde.
 • Verzekerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Maximaal 60m2 van de woning of het bijgebouw wordt gebruikt voor kleinschalige, zakelijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkruimte van een psycholoog.
 • Er wordt geen personeel in loondienst ingezet.

Schade door diefstal of vandalisme is alleen verzekerd als er braakschade te zien is aan de doorgang van het bedrijf naar de woning. Kleinzakelijk gebruik van een garage op een ander adres dan het verzekerde adres, moet je apart verzekeren.

Gebouwenverzekering voor een bedrijfspand

Voor het verzekeren van een bedrijfspand heb je een gebouwenverzekering nodig. Dit wordt ook wel de zakelijke opstalverzekering genoemd. Brand, storm of water kunnen grote financiële gevolgen hebben voor je bedrijfspand. Het is daarom belangrijk om deze goed te verzekeren. Met een gebouwenverzekering wordt de schade aan je bedrijfspand vergoed. Als ondernemer heb je natuurlijk ruimte nodig om te kunnen ondernemen en een bedrijfspand geeft je ruimte voor het uitbreiden van je onderneming. Als je een bedrijfspand koopt, heb je als eigenaar de verantwoordelijkheid over het gebouw. Zo moet je zorgen voor het onderhoud van het gebouw. Schade aan je bedrijfspand kan enorme gevolgen hebben, het is daarom belangrijk om je bedrijfspand te verzekeren.

Opstalverzekering voor bijzondere situaties

Heb je een opstalverzekering nodig voor een tiny house, garagebox of appartement? Veel verzekeraars hebben een heleboel regels voor verschillende bijzondere situaties. Hierdoor kan het een uitdaging zijn om de juiste verzekering te vinden. Vergelijk verschillende verzekeringen op Woonverzekeringen.nl en kies de verzekering die het best bij jouw situatie past.