AVP is een afkorting voor Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. Deze verzekering zorgt voor dekking van de schade die iemand in particuliere tijd veroorzaakt of waar men aansprakelijk voor is.

De verzekering geeft dekking:

  • Schuldaansprakelijkheid: schade die je niet expres toebrengt, maar wel veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een potje voetbal in je tuin, waarbij de bal opeens door de ruit van de buren vliegt.
  • Risicoaansprakelijkheid: de schade is niet jouw schuld, maar wordt je wel toegerekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als je minderjarige kinderen schade veroorzaken of je huisdier. Ook al heb je dan zelf niks gedaan, volgens de wet ben je toch aansprakelijk. Het is dan fijn als je hiervoor verzekerd bent, een AVP zorgt hiervoor.

Een AVP dekt de meeste schades, echter bepaalde zaken zijn nooit verzekerd. Het wisselt per verzekeraar wat er wel niet wordt vergoed, maar in zijn algemeenheid kun je stellen dat je voor de volgende oorzaken van schades nooit een beroep kunt doen op je AVP:

  • Opzet
  • (Motor)voer- of vaartuigen
  • Conflicten of geweld
  • Wapens
  • Seksuele handelingen
  • Financiële schade

Naast de AVP zijn er nog andere aansprakelijkheidsverzekeringen, zo heb je ook de AVB (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven), de collectieve aansprakelijkheidsverzekering (voor verenigingen of clubs) en de Aanvullende Aansprakelijkheidsverzekering (voor specifieke gevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan risicovolle sporten). Tot slot is er ook de WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voor motorvoertuigen.