Soorten schade

Een aansprakelijkheidsverzekering kijkt wie er verantwoordelijk is voor de schade en wie de schade daadwerkelijk heeft aangericht. Dit kan namelijk uiteen lopen, zo ben je bijvoorbeeld als eigenaar van een huisdier juridisch verantwoordelijk voor de schade die jouw dier aanricht. Hieronder zetten we de verschillende soorten schades uiteen en vertellen we of je hiervoor gedekt bent met een aansprakelijkheidsverzekering.

Schade door kind

Jonge kinderen zijn zich nog niet bewust van hun acties en kunnen de gevolgen niet overzien. Een ongelukje met schade zit dan ook in een klein hoekje als je jonge kinderen hebt. Door te kiezen voor gezinsdekking bij het afsluiten van een AVP, is niet alleen je partner meeverzekerd, maar zijn schades door minderjarige kinderen ook gedekt. Bij de meeste verzekeraars zijn zelfs meerderjarige kinderen nog verzekerd zolang ze thuis wonen of op kamers voor studie. Als het gaat om aansprakelijkheid bij kinderen, zijn er verschillende fases voor de ouders te onderscheiden:

Kinderen tot 14 jaar

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen nooit aansprakelijk zijn voor schade die ze veroorzaken. In dergelijke gevallen zijn de ouders of voogd altijd verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk. Door te kiezen voor een AVP met gezinsdekking kun je ervoor zorgen dat schades die door je kinderen veroorzaakt worden toch verzekerd zijn.

Kinderen tussen de 14 en 16 jaar

Bij deze leeftijd kunnen ouders onder de aansprakelijkheid uitkomen, als zij kunnen aantonen dat zij niks verkeerds hebben gedaan. Als zij dit kunnen bewijzen, is hun kind nog steeds aansprakelijk, maar de ouders niet meer. Ook in dergelijke gevallen valt een APV nog steeds aan te raden.

Kinderen ouder dan 16 jaar

Vanaf de leeftijd van 16 jaar wordt verwacht dat kinderen de gevolgen van hun acties kunnen overzien. Om deze reden zijn de ouders niet meer verantwoordelijk voor schades die hun kinderen veroorzaken, tenzij zij op de hoogte waren van de schadelijke plannen van hun kind en de actie vervolgens niet belemmerd hebben.

Volwassen kinderen

Vanaf de leeftijd van 18 jaar, zijn ouders nooit meer verantwoordelijk voor de acties van hun kroost. Omdat verzekeraars vaak meerderjarige kinderen nog meeverzekeren, kiezen veel jongeren ervoor om pas een eigen verzekering af te sluiten, wanneer ze op zichzelf gaan wonen. Tot dit moment profiteren ze van de gezinsdekking van de AVP.

Schade door logee

Laat je regelmatig vrienden of familie overkomen en blijven ze ook logeren? Dan zul je vast al eens met schade te maken hebben gehad. Een koffer die net even onhandig door het trapgat wordt getild en een lijstje van de muur stoot of een buts in het stucwerk veroorzaakt. Wil je deze schade vergoed krijgen? Dan kan een logee het beste aanspraak doen op zijn of haar eigen aansprakelijkheidsverzekering. Loop je echter letselschade op doordat je bijvoorbeeld met je logee gaat koken en hij per ongeluk een steekvlam veroorzaakt, dan wordt deze letselschade gedekt door je eigen aansprakelijkheidsverzekering (bij de meeste verzekeraars). Hetzelfde geldt voor als je ouders of schoonouders over de vloer komen en voor ongelukken zorgen. Sommige verzekeraars bieden deze dekking alleen als de veroorzaker zelf niet verzekerd blijkt te zijn. Maar de meeste verzekeraars bieden een ruime dekking voor dergelijke gevallen.

Schade door huisdieren

Iedereen hondeneigenaar zegt dat zijn hond nooit zal bijten. Helaas worden er jaarlijks toch zo’n 150.000 mensen gebeten door een hond. In deze gevallen is de hondeneigenaar wettelijk aansprakelijk. Het is dan fijn als je hiervoor verzekerd bent. Vrijwel alle aansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren schade die door een huisdier is aangericht, hieronder vallen alle dieren die je voor je plezier houdt. Hier kunnen bijvoorbeeld ook paarden of geiten onder vallen. Zodra je dieren houdt om er geld aan te verdienen, kun je eventuele schade niet via de aansprakelijkheidsverzekering verhalen. Richt je huisdier schade aan, dan moet deze zonder opzet worden veroorzaakt. Als jij je agressieve hond op je buurman afstuurt, zal eventuele schade dus niet verzekerd zijn.

Hetzelfde geldt voor schade die veroorzaakt wordt door dieren die geen eigenaren hebben. Denk aan een konijnenhok dat wordt opengereten door een vos of nerts. In dergelijke gevallen kun je de schade niet verhalen en zul je die zelf moeten betalen.

Klussen aan woning of verhuizen

Wanneer je aan het klussen bent in huis, is de kans op schade groter dan normaal. Hetzelfde geldt voor verhuizingen. Om deze reden sluiten veel aansprakelijkheidsverzekeraars dergelijke schade uit. Wanneer de schade wordt veroorzaakt door een professioneel ingehuurde klusjesman of verhuizer, kun je natuurlijk wel de schade op hen verhalen.

Veroorzaak je zelf de schade, dan is dit vaak niet het geval. Wel loont het altijd de moeite om contact op te nemen met je verzekeraar(s): sommige verzekeraars vergoeden bepaalde schade wel, vaak is de maximale vergoeding dan wel lager dan normaal. Hetzelfde geldt als een vriend je helpt bij het klussen of verhuizen en schade veroorzaakt. Veel verzekeraars vergoeden dergelijke schade, omdat iemand je gratis komt helpen en je daardoor niet kunt verwachten dat diegene zijn eigen verzekering aanspreekt.

Vriendendienst clausule

Een vriend komt je helpen bij het klussen of verhuizen, maar stoot per ongeluk een vaas om. Of hij maakt tijdens het klussen een grove fout en verwijdert per ongeluk de verkeerde balk, namelijk een draagbalk. In dergelijke gevallen kun je je wenden tot je eigen verzekeraar en je beroepen op de zogenaamde ‘ vriendendienst clausule’. Een vriendendienst is een onbetaalde klus en daarom zou het onredelijk zijn om je vriend voor een dergelijke fout of ongelukje aansprakelijk te stellen. Het verschilt per verzekeraar hoeveel er vergoed wordt voor een schade die wordt veroorzaakt tijdens een vriendendienst, maar neem zeker contact op met je verzekeraar om na te gaan waar je recht op hebt. In vrijwel alle gevallen zul je in ieder geval een bepaald bedrag kunnen krijgen.