Hangmat arrest

Krijg je thuis een ongeluk, dan kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Echter, ben je getrouwd en woon je in een koophuis, dan kan sinds het zogenaamde ‘hangmat-arrest’ ook de verzekeraar van je partner aansprakelijk worden gesteld. In dit arrest knoopte een vrouw een hangmat aan een -bleek later- instabiele pilaar. De pilaar klapte om en de vrouw raakte dusdanig gewond dat ze een dwarslaesie opliep. De vrouw wendde zich tot haar verzekeraar en deze sprak de partner van de vrouw aan, omdat hij ook eigenaar van het huis was en daarom voor de helft mede-aansprakelijk zou zijn. De rechter gaf de verzekeraar van de vrouw gelijk. Vanaf dit moment konden mede-eigenaren mede-aansprakelijk worden gehouden voor schade die thuis werd opgelopen. Later werd het arrest genuanceerd en bepaalde de rechter dat dit alleen mogelijk is bij letselschade: bij materiële schade is dit dus niet mogelijk.