Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen naasten van slachtoffers aanspraak maken op schadevergoeding, wanneer een naaste van hen is overleden of ernstig gehandicapt is geraakt door de schuld van een ander. Alleen de partner, kinderen of de ouders van het slachtoffer (of zij die een vergelijkbare relatie hebben) kunnen een beroep doen op affectieschade. De vergoeding is maximaal E20.000,- en degene die aansprakelijk is (of zijn verzekeraar) dient de vergoeding te betalen. Hoe hoog de vergoeding is, hangt mede af of het slachtoffer zelf ook schuld had aan het ongeval.