Kostbaarhedenverzekering

Je hebt een inboedelverzekering afgesloten voor je gehele inboedel. Hoe zit het dan met de verzekering van je kostbare spullen?

Met een inboedelverzekering verzeker je al je voorwerpen binnenshuis. Een kostbaarhedenverzekering is een aanvullende verzekering die je af kunt sluiten als de inboedelverzekering de waarde van bepaalde voorwerpen onvoldoende dekt. Met een kostbaarhedenverzekering worden je waardevolle spullen die diefstalgevoelig zijn verzekerd.

Wanneer kies ik voor een kostbaarhedenverzekering?

Een inboedelverzekering verzekert bij sommige producten tot een maximaal bedrag. Bij schade zal de verzekering dan maar een klein deel van de waarde uitkeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor producten als:

 • Computers
 • Video -en fotoapparatuur
 • Muziekinstrumenten
 • Sieraden
 • Verzamelobjecten
 • Kunstwerken
 • Antiek
 • Bont

Voor deze spullen is er bij de meeste verzekeraars een kostbaarhedenverzekering beschikbaar. Het verschilt per verzekeraar welke voorwerpen er met een kostbaarhedenverzekering verzekerd kunnen worden.

Wanneer je veel waardevolle spullen hebt, zoals een kunstverzameling, is het slim om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Met een kostbaarhedenverzekering zorg je dat de waarde van je spullen ook boven de gedekte bedragen verzekerd is. De kostbaarhedenverzekering biedt net zoals de inboedelverzekering dekking bij schade, verlies en diefstal.

Het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering

Allereerst is het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering vaak alleen mogelijk als aanvulling voor de inboedelverzekering. De kostbaarhedenverzekering en inboedelverzekering sluit je dus bij dezelfde verzekeraar af.

Hieronder vind je een aantal punten die van belang zijn bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering:

 • het registreren van de actuele waarde van het voorwerp
 • het bepalen van de vergoedingswaarde
 • het maximaal verzekerde bedrag
 • het eigen risico

Registreer de actuele waarde

Laat de waarde van je waardevolle spullen vastleggen voordat je een kostbaarhedenverzekering afsluit. Sommige verzekeraars taxeren zelf aan de hand van aankoopbonnen en verklaringen van juweliers.

Het is ook mogelijk om zelf een erkend taxateur in te huren. Zo weet je zeker dat de spullen op waarde worden geschat en hiermee voorkom je dat je onverzekerd bent.

Nieuwwaarde, dagwaarde of getaxeerde waarde?

Bij schade wordt de nieuwwaarde, de dagwaarde of getaxeerde waarde uitgekeerd. De dagwaarde wordt uitgekeerd bij spullen die al wat ouder zijn en minder waard zijn geworden door slijtage of veroudering. Er wordt dan een afschrijving van de nieuwwaarde afgetrokken. Bij oudere spullen, zoals antiek, zal meestal de getaxeerde waarde uitgekeerd worden. Vraag na bij jouw verzekeraar welke regels zij hiervoor hanteren.

Maximaal verzekerd bedrag

Verzekeraars hanteren ook voor kostbaarheden een maximaal verzekerd bedrag. Meestal is er een totaal maximaal verzekerd bedrag en een maximaal verzekerd bedrag per voorwerp. Dit kun je nalezen in de polisvoorwaarden van je kostbaarhedenverzekering.

Eigen risico

Ook voor de kostbaarhedenverzekering geldt bij sommige verzekeraars een eigen risico. Sommige verzekeraars keren bijvoorbeeld de eerste schadeclaim in 12 maanden uit zonder dat er eigen risico betaald moet worden, maar heffen over de volgende schadeclaims binnen die 12 maanden wel een eigen risico. Ook zijn er verzekeraars die eigen risico berekenen als spullen worden gestolen uit een niet-afgesloten ruimte. Vraag bij jouw verzekeraar na wat de regels omtrent het eigen risico zijn.

Niet-gedekte schade

De kostbaarhedenverzekering dekt diefstal, verlies en schade. Dit wordt alleen gedekt als het voorwerp op dat moment in uw privégebruik was. Als je bijvoorbeeld een muziekinstrument verhuurt, is het muziekinstrument niet verzekerd tot hij weer in je privé bezit is.

De volgende soorten schade worden niet altijd volledig gedekt:

 • Schade die is ontstaan door normaal gebruik van de voorwerpen, zoals slijtage, krassen en deuken en verkleuring;
 • Opzettelijk toegebrachte schade;
 • Schade als gevolg van nalatigheid of onvoorzichtigheid: je hebt bijvoorbeeld je dure horloge in het zicht in de auto achtergelaten;
 • Schade als gevolg van het onbeheerd en onbeschermd achterlaten van het voorwerp buiten de woning: je laat je dure saxofoon onbeheerd achter in de repetitieruimte;
 • Schade door natuurrampen, zoals overstromingen en aardbevingen.

Het verschilt per verzekeraar hoe hier mee om wordt gegaan. Neem daarom altijd contact met hen op om hierover te overleggen.

Ook buitenshuis?

Bij sommige verzekeraars zijn je spullen ook buitenshuis verzekerd, maar dit is lang niet altijd het geval. Bespreek met je verzekeraar of je nog een buitenshuisverzekering af moet sluiten, of dat deze bij de kostbaarhedenverzekering hoort.